Света Гора Атонска Света Гора Атонска
Снимка © Марин Христов
май 2007
Продром Зограф Великата лавра Великата лавра - арсаната
Зограф Зограф - арсаната Зограф Зограф
Кутлумуш Дохиар Дохиар Групата

 

предишна страница 4 от 4