Света гора Атонска

 

Марин Христов

Хранилище на българския дух

(Света Гора Атонска и българите)

 

Зограф - сутрин
Зографският манастир, притихнал в 8 часа сутринта, след приключване на утренята и Светата литургия, започнали още в 3 часа сутринта

Малцина днес правят опит да обяснят, лично за себе си, източно­православната традиция – традиция привидно причудлива със своите още по-причудливи песнопения, полумрак, ухание на тамян, неразбираеми думи, двуизмерна иконопис, традиция на мистика и аскетика, която ярко контрастира на забързаното ни ежедневие.

Традиция, която е част от едно позабравено минало, която е обаче жива и въпреки превратностите, ще остане жива до самият край, защото тя съществува в очакване на едно-единствено бъдещо събитие, което ще отрече както настоящето, така и самото време. За разлика от света на нашият делник, това е един метафизичен и на пръв поглед напълно ирационален свят; свят, в който всичко е само символ за истинската реалност, която обаче ще е осезаема едва там, отвъд, а тук и сега е „смътно, като в огледало” (1 Кор. 13:12). И докато някога тези два свята са били неразривно едно, то днес, може би само на територията на свещената планина Атон, тези „два свята” продължават да са едно, в духа и пулса на тази хилядолетна, жива традиция. И Атон, тази република на духа, за наша радост, е тясно преплетена със съдбата ни като народ.

Въвеждането на праведниците в Рая от св. Петър
Част от стенописите на Захарий Зограф в притвора на католикона на Великата лавра. По канон в притвора се изобразява сцената на Страшния съд от едната страна на врата, а от другата - въвеждането на праведниците в Рая от св. ап. Петър (на снимката). В притвора има още много сцени - старозаветни, новозаветни, 7-те вселенски събора. Захарий ги е изписвал повече от година
Обикновено свързваме Атон със славния Зографски манастир, и донякъде със Хилендар – заради скромния монах, чиято „Историйца” даде началото, на това, което всички знаем като „българското възраждане”. Но връзката между българите и Атон, и Атон и българите, съвсем не се изчерпва с тези два манастира и преподобния Паисий.

Тази връзка съществува още от времето, когато се оформя силуета на монашеската Светогорска република, такава, каквато я знаем сега – времето, в което на Балканите съществува могъщата, и вече християнска България, а българските етнически граници се спускат далеч на юг – до Тесалия и Беотия в днешна Гърция. Българските монаси се населват масово на Атонския полуостров, а в началото на Х век, тримата братя от Охрид – Мойсей, Арон и Иван Селима, основават българския, и до ден днешен, манастир на Св. Георги Зограф.

Манастирът Кулумуш
Манастирът "Кутлумуш" е основан от православен селджукски турчин - Йоан Кутлумуш. Намира се на 500 м от столицата на Света гора - Карея. Според еписко Порфирий Успенски в средата на 19. век манастирът е бил населен почти изцяло с български монаси
И докато писаната история не е запазила имената на всички от хилядите монаси и обикновени поклонници, то тя грижливо пази имената на цял сонм от просияли светци и царствени ктитори. През 1230 г., триумфиращият след победната битка при Клокотница, Цар Йоан Асен ІІ идва в Атон и богато обдарява много от светогорските манастири. Запазен е царският Хрисовул (златопечатна царска грамота), с който е богато обдарен вторият по важност манастир в Св. Гора – Ватопед. И до ден-днешен, в гр. Урануполи, чието пристанище е врата към Атонския полуостров, се извисява величествената крепостна кула, изградена от могъщия български цар. Във Ватопед се съхранява и златен кръст, подарен на манастира от друг български владетел – Цар Георги І Тертер. Десетина години преди това в Зограф срещат мъченическа смърт 26-те зографски мъченици – изгорени живи в манастирската кула от папски войници, дошли да наложат унията. Пак по това време, във Великата Лавра, се подвизава най-известният реформатор на източно църковното пение – българинът Св. Йоан Кукузел. Той влива в църковните мелодии живителна струя, чрез мотивите на българската народна песен и ни завещава в наследство почти съвършени образци на източното пеене. Най-известна негова творба е „Полиелеят на българката”, посветен на неговата майка. Преданието разказва, че една вечер, след като изпял акатиста за възхвала на Божията Майка, Йоан седнал срещу иконата на Св.Богородица, и се унесъл в лека дрямка. И тогава кротък глас произнесъл: „Радвай се, Йоане, пей и не преставай да пееш, за това и Аз няма да те оставя”, след което Божията Майка дарила на дивния Йоан златна монета. И до ден днешен тази чудотворна икона, наречена Кукузелиса, се намира в отвореният за поклонници храм „Въведение Богородично” в двора на главния атонски манастир Великата Лавра, до самата манастирска порта.

Зограф
Панорама на Зографския манастир
Във времената на последните отблясъци на средновековното ни политическо и културно величие, на Атон се подвизават и стълбовете на българското православие – последните търновски патриарси Теодосий и Евтимий. Своята подвижническа и книжовна дейност започва в Атон и бъдещият всерусийски, киевски и литовски митрополит Киприан, чието име е свързано и с времето на абсолютен апогей на българското православие и културна доминация в славянския свят – трите поместни славянски църкви са с предстоятели българи – във Велико Търново е Евтимий, в необятната църква на Литва, Киев и Москва – Киприан, а в сръбският Печ, светителствува българинът патриарх Ефрем.

Независимо от изпитанията, свързани със загубата, както на политическата самостоятелност, така и на духовната независимост в резултат на османското завоевание, българите, в голямата си част, съхраняват своята вяра и народност, които са така неразривно свързани, че за православието се е говори като за „българската вяра”. Всеизвестна е огромната роля, която са изиграват оцелелите и възстановени по-късно манастири за съхранението на вярата, писмеността и народността на покорените. Несъмнено, това се дължи най-вече на атонските манастири – метоси им са опасвали цялото българско землище – от Охрид до Тулча, от Видин до Странджа и от Ниш до Сливен; монасите таксидиоти, какъвто е и самият Паисий, обикалят из това землище и сеят неуморно словото Божие, защото "не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста" (Мат. 4:4). На атонски монаси дължим тази жива традиция, запазена най-близо до нейните източници, дължим съхранението на писмеността ни, на този език, на който още се служи в българските църкви – неразбираемия за днешния човек старобългарски, свикнал с езика на улицата или с този на вестникарската мода, без да си дава сметка, че това е езикът на Светите братя, на Св. Климент и на патриарх Евтимий. Чрез съхранението на вярата и писмеността ни, на тези безименни монаси дължим и съхранението на народността ни и то не само след времето на тревожните слова на знаменития хилендарски монах: „О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш на своя език и не думаш?”… Редно е да се каже, че в тези векове, и особено през ХVІІІ и ХІХ в., големи монашески общности от българи населяват не само Зограф и Хилендар, а и много други от 20-те атонски манастира, които са наричани от чужди пътешественици славяно-български. Французинът Пол Люка, посетил Атон в началото на ХVІІІв., пише, че четири от манастирите са основани от българи. По същото време, друг поклонник, Барски, констатира, че Атон е напълно побългарен, а век и половина по-късно, епископ Порфирий Успенски изброява цели шест манастира, които са изцяло български. Хиляди са и българите, които според манастирските кондики ктиторствуват в Атон – от най-богати чорбаджии, чиито ликове са изписани в притворите на атонските храмове, до обикновени поклонници, чийто имена днес знаем благодарение на боголюбивата им и родолюбива дейност.

Входът на Великата лавра
Главният вход на първия в йерархията Атонски манастир - Великата лавра. Манастирът винаги е бил гръцки, но е свързан много с България - в него се е подвизавал св. Йоан Кукузел, тук се съхранява чудотворната икона на Св. Богородица - Кукузелиса, притворът на католикона е стенописан от Захарий Зограф, мнозина български монаси са пребивавали тук. В него са били заточени и Неофит Бозвели и Иларион Макариополски
Всъщност, националността е без значение на Атон. Разгорелите се националистически разпри между едноверните българи, гърци и сърби през ХІХ и ХХ век, не отминават и Атон, но не придобиват тези грозни измерения, чиито следствия са актуални и днес. В духа на православието, е валидно правилото „няма вече иудеин, ни елин” (Гал.3:28). Именно в изпълнение на това братолюбиво правило и гръцки монаси са полагали душата си за своите ближни. И до днес, в повечето от Смолянските храмове има мемориални плочи и надписи, посветени с много любов на атонския монах Григорий, наричан от признателните родопчани с галеното Алигорко, който посвещава целият си съзнателен живот за духовна просвета и обгрижване на българите от средните Родопи.

Не пряко с Атон е свързан и Васил Левски – йеродякон Игнатий. Според изследване на д-р Хр.Темелски, той е толкова впечатлен от съдбата и подвига на мъченика Игнатий Старозагорски, подвизавал се в Предтеченския скит на Иверския манастир, и на неговият вуйчо – рилският монах Игнатий, че при монашеското си пострижение приема тяхното име – име, с което е държал да бъде споменаван и след смъртта си.

Великата лавра
Великата лавра - католиконът и изписаният от Захарий Зограф притвор
Света Гора е свързана и с името на може би най-известният възрожденски иконописец – Захарий Христович Зограф от Самоков. През 1851 г. монаси от Великата Лавра канят двамина от най-уважаваните зографи на своето време – по-големият брат на Захари – Димитър Христов и Димитър Молеров от Банско, за да изпишат притвора на главния манастирски храм. Това е изключително престижната поръчка, като се има предвид, че Великата Лавра е главният и най-голям манастир на монашеската република. Неизвестно защо и как, но за Света Гора заминава Захарий Христович, като изписва цялостно притвора на храма и няколко икони за храма на българският конак в столицата на Св. Гора – Карея. И до ден днешен в притвора на големия гръцки манастир, са запазени в много добро състояние мащабните и изключително експресивни сцени от Страшния Съд, Сътворението, Седемте вселенски събора и др., излезли изпод четката на самоковския българи. Съвсем до вратата на храма е и надписа, който Захарий е написал на родния си език: „Изписа Захарий Христович от Самоков“.

Конакът за Зограф

Конакът на Зограф в столицата Карея.
Там, на иконостаса в храма на конака се съхраняват
последните творби на Захарий - четири царски икони

Днес, манастирът на Св. Георги Зограф и малцината монаси в него, продължават да пазят ревниво тази хилядолетна жива традиция – част от съдбата ни на един от най-старите европейски народи.

Скитът Св. Андрей

Скитът "Св. Андрей". Той се намира в столицата Карея и е строен от цар Александър II -
Цар Освободител. Бил е населяван от около 900 руски монаси,
но днес е в тежко състояние и е обитаван предимно от монаси от Западна Европа -
британци, финландци, французи, и малко гърци. На територията на скита
е прочутата школа "Антониада" - основана от Евгений Вулгарос, за когото мнозина смятат,
че е българин. Днес в скита се изпращат и негръцки послушници, включително и български,
за да изучават гръцкия език преди монашеското им пострижение

 

Авторът е участвал в експедицията до Атон през 2007 г. Настоящият текст е публикуван първоначално в списание "Одисей" през декември 2007 г., със заглавие "Атонски приписки". Още снимки от Марин Христов можете да видите в Галерия 1.

www.svetagora.org